Specjalizacja
Wizyty domowe – doradca laktacyjny, Porada laktacyjna, Wizyta kontrolna
Konsultacja psychologiczna, Pełna diagnostyka psychologiczna (testy)