PIERWSZA POMOC

Ratownik medyczny WOJCIECH POROCHNAWIEC

„Pierwsza pomoc przedmedyczna w sytuacjach nagłych”

Kurs kierowany jest do osób chcących przyswoić wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom w nagłym stanie zagrożenia zdrowia i życia.

Czas trwania: 8 godzin

Program kursu:

PIERWSZA POMOC W PRZYPADKU ZAGROŻENIA ŻYCIA LUB ZDROWIA CZŁOWIEKA:

– CZYNNOŚCI RATOWNIKA PODCZAS ZATRZYMANIA KRĄŻENIA I OBSŁUGA AED (AUTOMATYCZNY DEFIBRYLATOR)

– PIERWSZA POMOC W PRZYPADKU ZADŁAWIENIA

– POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU OMDLEŃ, DRGAWEK

– POSTĘPOWANIE PODCZAS WYPADKU

– RANY I SPOSOBY ICH ZAOPATRYWANIA

– ZŁAMANIA KOŚCI I USZKODZENIA STAWÓW

– AMPUTACJE URAZOWE

– OPARZENIA TERMICZNE I CHEMICZNE

– URAZY SPOWODOWANE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

– POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU BÓLU W KLATCE PIERSIOWEJ

– WSTRZĄS ANAFILAKTYCZNY-POSTĘPOWANIE

Kurs składa się z:

            – części teoretycznej: 3 godziny

            – części praktycznej:  5 godzin

Podczas kursu wykorzystywany jest projektor multimedialny, fantomy do nauki resuscytacji krążeniowo- oddechowej, AED- automatyczny defibrylator szkoleniowy oraz zestaw potrzebny do nauki zaopatrywania urazów.

Kurs przeprowadzany jest przez ratownika medycznego mającego 11- letnie doświadczenie w zespołach ratownictwa medycznego oraz kursach i szkoleniach pierwszej pomocy.