Kursy/Szkolenia

Ratownik medyczny WOJCIECH POROCHNAWIEC

„Pierwsza pomoc przedmedyczna w sytuacjach nagłych”

Kurs kierowany jest do osób chcących przyswoić wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom w nagłym stanie zagrożenia zdrowia i życia.

 

Czas trwania: 8 godzin

 

Program kursu:

PIERWSZA POMOC W PRZYPADKU ZAGROŻENIA ŻYCIA LUB ZDROWIA CZŁOWIEKA:

- CZYNNOŚCI RATOWNIKA PODCZAS ZATRZYMANIA KRĄŻENIA I OBSŁUGA AED (AUTOMATYCZNY DEFIBRYLATOR)

- PIERWSZA POMOC W PRZYPADKU ZADŁAWIENIA

- POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU OMDLEŃ, DRGAWEK

- POSTĘPOWANIE PODCZAS WYPADKU

- RANY I SPOSOBY ICH ZAOPATRYWANIA

- ZŁAMANIA KOŚCI I USZKODZENIA STAWÓW

- AMPUTACJE URAZOWE

- OPARZENIA TERMICZNE I CHEMICZNE

- URAZY SPOWODOWANE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

- POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU BÓLU W KLATCE PIERSIOWEJ

- WSTRZĄS ANAFILAKTYCZNY-POSTĘPOWANIE

Kurs składa się z:

            - części teoretycznej: 3 godziny

            - części praktycznej:  5 godzin

Podczas kursu wykorzystywany jest projektor multimedialny, fantomy do nauki resuscytacji krążeniowo- oddechowej, AED- automatyczny defibrylator szkoleniowy oraz zestaw potrzebny do nauki zaopatrywania urazów.

 

Kurs przeprowadzany jest przez ratownika medycznego mającego 11- letnie doświadczenie w zespołach ratownictwa medycznego oraz kursach i szkoleniach pierwszej pomocy.

Wszelkie prawa zastrzezone © 2016 IN-MED
Designed by ProjektyWWW.eu